In 2017 waren er weer een aantal hulpvragen. In 75% voldeed de hulpvraag aan de uitgangspunten van het fonds. Voorbeelden van hulp waren bijvoorbeeld: Hulp verstrekt aan een gezin (in nood) bij aanschaf van een koelkast/wasmachine. Hulp aan een echtpaar met betrekking tot voorzieningen voor revalidatie.

Hulpaanvragen werden afgelopen jaar(jaren) meestal ingediend met hulp en via de maatschappelijke werkers en ondersteuners van het Dorpenteam 

In 2016 werd een aantal malen hulp verstrekt. oa een computer en lesmateriaal voor een tiener, die deze middelen niet aan kon schaffen. Verder hulp bij inrichting van een woning, voor iemand die langdurig opgenomen was geweest.

November 2013

Het Fonds heeft afgelopen jaar 50% meer aanvragen voor hulp gekregen. Alle hulpvragen zijn naar tevredenheid gehonoreerd.

Oktober 2013 Er is van de Badmintonvereniging Harkema een gift van 992 euro  ontvangen.

Januari 2012 Van de VGKN in Harkema is een gift van 350 euro voor het HdeVfonds ontvangen. Het betreft de opbrengst van de inzameling tijdens de dienst op 1e Kerstdag

In mei 2011 is www.MONDZORGHARKEMA.nl sponsor van het HdeVfonds geworden

In april heeft zich een nieuwe sponsor gemeld, die anoniem wenst te blijven

Maart 2011 is www.DESIGNKAPSTOKKEN.nl Sponsor van het HdeVfonds geworden

24 januari 2011 Gift ontvangen van 1000 euro van een oud inwoner van Harkema, die verder anoniem blijft

De opbrengst van de Kerstzangdienst, mmv Brassband "it Heideblomke" is geschonken aan het Hans de Vries Fonds

24 December 2010 Donatie van 2000 EURO van een instelling in Friesland-Oost die anoniem wenst te blijven

December 2010 is www.MEDIQAPOTHEEK.nl te Harkema sponsor geworden

November 2010 is www.SCREENSUCCESS.nl sponsor geworden

Vanaf 11 november 2010 is het Fonds actief op Twitter. Zie: www.twitter.com/HdeVfonds

27 april 2010 heeft de voormalige JUDO vereniging te Harkema 1000 euro geschonken aan het Hans de Vries Fonds.

1 maart 2010 De opbrengst voor het fonds bij het afscheid van Hans de Vries was ruim 6000 euro.

19 februari 2010 is de Stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

17 februari 2010 is de Stichting opgericht bij Notaris Mook te Surhuisterveen