Donaties en Giften

Donaties, giften of legaten kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting.
Banknr: NL07 RABO 0157 5447 10 t.n.v. Stichting Hans de Vries Fonds

Er bestaat tevens de mogelijkheid om voor 5,10,15, 25 of 50 euro per jaar vast donateur te worden.