Het Hans de Vries Fonds

Het Fonds verstrekt aan personen of instellingen in Harkema middelen waaraan een bijzondere behoefte bestaat.

Het kan een gezin(nen) betreffen die in het bijzonder is getroffen als gevolg van een gezondheidsprobleem en / of een financieel probleem.

De uitkering zal geheel anoniem plaatsvinden.

Tevens bestaat er de mogelijkheid instellingen die in financiële nood verkeren een bedrag te schenken, indien het doel van instelling past in de filosofie van het fonds.

November 2013   Het Hans de Vries Fonds heeft dit jaar 50% meer aanvragen voor hulp ontvangen dan in 2012. Alle aanvragen zijn (in één geval voor een deel) gehonoreerd.

Oktober 2013  Er is van de Badmintonvereniging in Harkema een gift van 992 euro ontvangen.

December 2012   Het afgelopen jaar heeft het Fonds een aantal personen/gezinnen in Harkema financieel goed kunnen helpen.

Januari 2012 Van de VGKN in Harkema is een gift van 350 euro voor het HdeVfonds ontvangen. Het betreft de opbrengst van de inzameling tijdens de dienst op 1e Kerstdag.

In mei 2011 is www.MONDZORGHARKEMA.nl sponsor van het HdeVfonds geworden

April 2011 Er heeft zich een nieuwe sponsor gemeld, die anoniem wenst te blijven

Maart 2011 is www.DESIGNKAPSTOKKEN.nl Sponsor van het HdeVfonds geworden

meer informatie >>